Pravidla:

KDY? – Čas závodu:

 1. Závod se dělí na 2 závodní dny – PĚŠÍ SOBOTA a CYKLO NEDĚLE.
 2. PĚŠÍ SOBOTA (5/10/2024) začíná v 9:00 a končí ve 21:00 – závodní čas tedy činí 12 hodin.
 3. CYKLO NEDĚLE (6/10/2024) začíná v 9:00 a končí v 18:00 – závodní čas tedy činí 9 hodin.
 4. Každý závodní den začíná/končí startovní/závěrečnou procedurou (popsána níže).
 5. „Noční pauza“ trvá od sobotních 21:00 do nedělních 9:00.

KDE? – Prostor závodu:

 1. Závod probíhá na celém území České republiky.
 2. Je možné ho absolvovat kdekoli – není nutné cestovat nikam daleko.
 3. Týmy získávají body za zdolávání rozhleden.
 4. Každý tým si sám zvolí, na které rozhledny se vydá, a tedy kde závod absolvuje.

JAK? – Týmy a disciplíny:

 1. Tým se skládá minimálně ze 3 členů a musí být smíšený (minimálně 1 žena a minimálně 1 muž).
 2. Tým musí zůstat po celou dobu závodu pohromadě a zdolávat rozhledny společně.
 3. PĚŠÍ SOBOTU absolvují týmy pěšky (během/chůzí).
 4. CYKLO NEDĚLI absolvují týmy na kolech (MTB, gravel, treková, silniční).
 5. V čase „Noční pauzy“ se týmy smí přemisťovat jakýmkoliv způsobem (auto, vlak,…).

Zdolávání rozhleden a bodování:

 1. Za každou zdolanou rozhlednu získává tým 1 bod.
 2. Každou rozhlednu smí tým zdolat pouze jednou (v sobotu, nebo v neděli).
 3. Do závodu počítáme všechny rozhledny uvedené v seznamu rozhleden na stránce rozhlednovymrajem.cz a k tomu navíc světový unikát – Svinnovskou podhlednu.
 4. Oba závodní dny se počítají dohromady a tým s nejvyšším počtem bodů zvítězí.
 5. Zdolání rozhledny je uskutečňováno jedním ze 3 následujících způsobů:
  • Rozhledna je volně přístupná – všichni členové týmu ji zdolají a vyfotí se na vrcholu
  • Rozhledna je placená – minimálně 1 člen týmu rozhlednu zdolá a vyfotí se na vrcholu, zbylí členové se vyfotí pod rozhlednou
  • Rozhledna je nepřístupná – nahoru bohužel nikdo nesmí a kompletní tým se tedy vyfotí pod rozhlednou
 6. Pořadatel připíše týmu bod za zdolání rozhledny po obdržení týmové fotografie společně s názvem rozhledny.
 7. Nejpozději během předzávodního brífinku bude účastníkům sděleno skrze jakou aplikaci bude zasílání fotografií probíhat (pravděpodobně Whatsapp nebo Messenger).
 8. Fotografie se pořadatelům odesílá ihned po pořízení. V případě chybějícího internetového připojení kontaktuje tým pořadatele SMS formou.

Záznam o trase:

 1. Závodí se v duchu fair play.
 2. Na vyžádání pořadatelů platí povinnost doložit kompletní záznam o trase např. v aplikaci Garmin Connect, Strava, Mapy.cz, Google Maps, Relive,… Vítězné týmy budou kontrolovány!
 3. Je nezbytné, aby v každém okamžiku závodu alespoň 1 člen týmu trasu zaznamenával.

Startovní procedura pro oba závodní dny:

 1. Každý závodní den startuje v 9:00.
 2. Týmy si pro každý den zvolí odlišné startovní místo.
 3. Startovním místem může být jakýkoliv obecní úřad na území České republiky.
 4. Startovní místo musí být nahlášeno nejpozději na předzávodním online brífinku.
 5. Týmy jsou povinné být na startovním místě již od 8:45.
 6. V čase 8:45 – 9:00 budou všem týmům doručeny instrukce k pořízení speciální startovní fotografie. Tato fotografie slouží k ověření, že týmy skutečně startují na předem vybraném místě ve správný čas. Fotografie je nezbytná pro klasifikaci v závodu.

Závěrečná procedura PĚŠÍ SOBOTA:

 1. PĚŠÍ SOBOTA končí ve 21:00.
 2. Do 19:00 musí každý tým pořadatelům nahlásit rozhlednu, na které sobotu zakončí.
 3. Tato rozhledna se následně stává pro daný tým povinnou.
 4. V případě, že tým nestihne do 21:00 rozhlednu zdolat, dostává penalizaci – 3 body.
 5. Naopak zdolá-li tým poslední rozhlednu s časovým předstihem, začíná mu „Noční pauza“ dříve. Nelze získat body za jakoukoli další rozhlednu.

Závěrečná procedura CYKLO NEDĚLE:

 1. CYKLO NEDĚLE končí v 18:00.
 2. Do 14:00 musí každý tým pořadatelům nahlásit rozhlednu, na které dobrodružství zakončí.
 3. Tato rozhledna se následně stává pro daný tým povinnou.
 4. V případě, že tým nestihne v časovém limitu rozhlednu zdolat, dostává penalizaci – 3 body.
 5. Naopak zdolá-li tým poslední rozhlednu s časovým předstihem, dobrodružství pro něj skončí dříve.
 6. Vítězný tým čeká na jejich závěrečné rozhledně speciální ukončení závodu, zahrnující mimo jiné ceremonii s předáváním cen.

Odstoupení ze závodu:

 1. Tým plnohodnotně pokračuje v závodě, jestliže má minimálně 3 členy a je smíšený.
 2. Každé odstoupení ze závodu je tým povinen nahlásit pořadateli.
 3. V případě, že po odstoupení jednoho či více členů týmu má tým i nadále minimálně 3 členy a je smíšený, pokračuje tým bez problému dále.
 4. V případě, že po odstoupení jednoho či více členů týmu již tým nemá potřebný minimální počet členů nebo již není smíšený, smí pokračovat dále, ale bude klasifikován mimo pořadí.

Povinné vybavení každého účastníka:

 • Lékárnička (1x na tým)
 • Čelovka
 • NRC fólie
 • Mobilní telefon s připojením k internetu
 • Kartička pojištěnce, doklady
 • Cyklo neděle: Kolo, přilba, zámek na kolo

Předzávodní brífink:

 1. Před závodem proběhne online formou předzávodní brífink, kde budou vysvětleny nejasnosti na základě Vašich dotazů.
 2. Během brífinku budou oficiálně zveřejněna startovní místa jednotlivých týmů. Od toho okamžiku budou startovní místa neměnná.
 3. Během brífinku proběhne slosování o hodnotné ceny od partnerů závodu tzv. tombola.
 4. O brífinku budou všichni účastníci včas informováni.

Další nezbytná pravidla:

 1. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život závodníků.
 2. Dobrodružství s rozhledem se koná i za nepříznivého počasí. V případě bouřky je zakázáno zdolávat vrcholy rozhleden. Závod může být z důvodu extrémního počasí a jiných rizikových situací přerušen, zkrácen, či kompletně zrušen dle uvážení organizátorů. Účastníci nemají právo na vrácení startovného.
 3. Týmy si během závodu nosí vše nezbytné s sebou. Je zakázáno na přepravu vybavení využívat nezávodící osoby (mimo „Noční pauzu“).
 4. Týmy si smí během závodu jakýmkoli způsobem nakupovat jídlo a pití (obchody, restaurace,…)
 5. Nezletilí závodníci musí mít pro účast v závodu písemný souhlas zákonného zástupce.
 6. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v závodě čas zdolání poslední rozhledny. Dřívější zdolání znamená lepší pořadí.
 7. Registrací do závodu účastníci souhlasí s těmito pravidly.