FAQ aneb časté dotazy:

Kde se dobrodružství s rozhledem koná?

Závod nemá žádné pevné startovní ani cílové místo. Koná se na celém území České republiky a závodníci si sami plánují trasu. Je tedy možné ho absolvovat jak v severních Čechách, tak i na jižní Moravě, zkrátka kdekoli.

Jaké si mohu vzít kolo?

Na CYKLO NEDĚLI můžeš vyrazit jak na horském kole, na silničce, tak i na gravelu. Elektrokola a další alternativní možnosti jsou zakázány.

Může mít tým více než 3 členy?

Ano! Horní hranice pro počet členů týmu není stanovena. Není problém přihlásit do závodu celý oddíl, či celou rodinu. Každý tým zároveň musí být smíšený, tedy musí v něm být minimálně 1 žena a minimálně 1 muž.

Může někdo z týmu ze závodu odstoupit?

Samozřejmě. Tým smí ovšem plnohodnotně pokračovat v závodě pouze v případě, že má i nadále alespoň 3 členy a je smíšený.

Pokud tedy např. z 5členného týmu (3 muži, 2 ženy) 1 žena odstoupí, smí tým bez problému pokračovat v závodě.

Ale např. v situaci, kdy je tým složen ze 3 členů a 1 člen se rozhodne ze závodu odstoupit, smí sice oslabený tým pokračovat dále, ale je klasifikovaný mimo pořadí. V celkovém hodnocení je tedy uveden s počtem bodů získaným na poslední rozhledně, kde byl tým ještě 3členný.

Co je dovoleno a zakázáno během „Noční pauzy“ ze soboty na neděli?

„Noční pauza“ je 9hodinový úsek závodu, během kterého nelze získávat žádné body za zdolávání rozhleden. Začíná v sobotu v 21:00 a končí v neděli v 9:00. Během tohoto časového intervalu je dovoleno prakticky všechno. Týmy se smí přesouvat dopravními prostředky i využívat cizí pomoci. Týmům, které „jedou na vítězství“ doporučujeme Noční pauzu důkladně naplánovat.